Postanowienia ogólne i zasady Akcji „Pomagamy, Dbamy, Gramy”

1. Akcja organizowana jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu http://aukcje.ambasadadobroczynnosci.pl/

2. Do organizacji Akcji nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498).

3. Projektodawcami aukcje.ambasadadobroczynnosci.pl mogą być wyłacznie Uczestnicy w rozumieniu Regulaminu Zbiórek Fundraisingowych

4. Inicjatywami zgłoszonymi do Akcji mogą być wyłącznie Inicjatywy w rozumieniu Regulaminu Zbiórek Fundraisingowych